Als je een boot hebt gekocht die een gebrek heeft is dat natuurlijk erg vervelend. Wie is er aansprakelijk voor het gebrek? De verkoper of de koper? De schade kan zelfs zo erg zijn dat de boot niet meer te gebruiken is en moet worden geborgen. In dit artikel kijken we waar je recht op hebt als je een kapotte boot hebt gekocht. 

Wat moet je doen met een kapotte boot.

Met een gezonken boot kun je meestal niet veel meer. In veel gevallen moet de boot geborgen worden. Is de boot klein dan kan dit met takelwagen. Bij grotere boten moet er een bergingsbedrijf aan te pas komen. Zorg ervoor dat de boot zo snel mogelijk wordt weggehaald. Wacht je hier te lang mee dan kun je een boete krijgen. De onderdelen van een kapotte boot zijn in sommige gevallen nog bruikbaar, waardoor je toch nog iets voor je kapotte boot kunt krijgen.  

Verborgen gebreken

Volgens de wet moet een boot voldoen aan de redelijke verwachtingen die een koper mag stellen aan een boot. Zo mag je natuurlijk verwachten dat je met een boot kan varen. Als je boot binnen een week gezonken is dan kan dit worden gezien als een verborgen gebrek. In dit geval is de verkoper aansprakelijk voor de schade. Voor minder ernstige gebreken die een normaal gebruik niet in de weg staan is de verkoper in het algemeen niet aansprakelijk. Dat is anders als de verkoper van het gebrek op de hoogte was, maar het niet gemeld heeft. Dan is er sprake van een overtreding van de meldingsplicht en is de verkoper toch aansprakelijk. 

Wat kun je doen bij een gebrek?

Als je te maken hebt met een verborgen gebrek waarvoor de verkoper aansprakelijk is, kun je twee dingen doen. Je kunt kiezen voor een ontbinding van de koopovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring, waarna de koopsom kan worden teruggevorderd. Je kunt ook van de verkoper verlangen om de gebreken te herstellen. Hierbij is verkoper aansprakelijk voor de kosten die hierbij ontstaan. Leiden deze maatregelen niet tot een bevredigende oplossing, dan is een gang naar de rechter onvermijdelijk.